Generelt

Vi mener at gravminder (gravsten) udgør  en af de vigtigste lokalhistoriske værdier. Navne og data generation efter generation.

I de sidste 10-20 år er der sket en kraftig forandring af kirkegårdskulturen.  Dette sker på baggrund af at folk ikke er så stedfaste mere som for 50 år siden og ikke mindst efter at prisen på at få passet et gravsted er steget kraftigt. Dette indebærer at sletning af et gravsted sker hurtigere end før.

Vi startede derfor i 2015 en fotografering og registrering af  gravsten på Tranbjerg Kirkegård.

Kirkegården består af                        ‘den gamle kirkegård’ –             ‘den nye kirkegård’ der blev indviet i 1990 samt                           ‘park kirkegården’ der nylig er taget i brug.   Ved udgangen af 2016 er alle gravsten på den gamle kirkegård og på parkkirkegården fotograferet og registreret, ca. 500 i alt.  Alle kan ses på formidlingsportalen arkiv.dk.

I 2017 begynder vi at registrere gravstenene på den nye kirkegård hvor gravstenene blev fotograferet i foråret 2015.

Vil du se de fotograferede gravsten:

  • Gå ind på formidlingsportalen arkiv.dk
  • Vælg ‘Udvidet søgning’
  • Vælg Arkiv: ”Tranbjerg Lokalhistoriske Samling’

Skriv ‘et personnavn’ i hurtigsøgelfeltet i  overskriften.  (f.eks.Østergaard)                                                                                                           Så får du en liste med gravsten og andre billeder  der tilfredsstiller dit navnevalg. Ved at KLIKKE på hver enkelt kan du se billedet af gravstenen.

Du kan også afgrænse din søgning ved f. eks. at skrive ‘Maja Østergaard’ i hurtigsøgefeltet.

Hvis du skriver: ‘Tranbjerg Kirkegård’ i hurtigsøgefeltet får du alle fotograferede gravsten i tilfældig orden.

Link til Arkiv.dk: http://Arkiv.dk