Forside

Tranbjerg Lokalhistoriske Samling                                                                                 Arkivet er åbent for besøg hver torsdag kl. 15-17.                                                            SE   den kommende udstilling på biblioteket  om “Tranbjerg i 1970’erne”.  Udstillingen vil kunne ses i hele marts måned.

Her på arkivets hjemmeside (forsiden)  vises for tiden episoder i sognefoged Jens Andersens liv.  Disse vises også på arkivets opslagsside på Tranbjerg Bibliotek der kan ses fra butikstorvet.

De enkelte episoder vil sidde ca. 2 uger.

Denne episode 7  er opsat den 24.  februar 2017.

Jens Andersen blev født i 1794 i Hørret by, men tilbragte sit voksenliv i Tranbjerg.      I 1831 blev han udnævnt til Sognefoged og Stævningsmand  i Tranbjerg Sogn.   Arkivet opbevarer Jens Andersens  ‘Dag-Journal’ for årene 1831 til 1833.    Dag-Journalens 127 sider kan i sin fulde udstrækning ses på arkivets hjemmesider: tranbjerglokalhistorie.dk   KLIK Lokalhistorie’ i overskriften.     Her vil du også kunne læse om Jens Andersens liv og levned.  Dag-journalen er blevet transskriberet (”oversat’) af Helmer Kemp Andersen således at det er til at læse.

——————————————————————————————

Indberetning til Præsten i Holme. December 1831.

Jens Andersens “Indberetning angaaende Inkasering af Optagelsespenge for optagne Kreatur m: m: i Trandberg Sogn i Aaret 1831″

Dag-J ournal side 32.

 

  

Info_fra_arkivet_STATUS_2016